Heti gondolatok

Évközi 21. vasárnap, augusztus 21.

C  év évközi 21. vas 2016
EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből - Lk 13, 22-30
    Abban az időben Jézus Jeruzsálem felé tartott. Útközben tanított a városokban és falvakban, melyeken áthaladt.
    Valaki megkérdezte tőle: ,,Uram, kevesen vannak, akik üdvözülnek?''
    Ő így válaszolt: ,,Törekedjetek bemenni a szűk kapun, mert mondom nektek, sokan próbálnak majd bejutni, de nem tudnak.