Heti gondolatok

Január 29, a hegyi beszéd

A év, évközi 4. vas 2017
EVANGÉLIUM Mt 5,1-12a - a nyolc boldogság
Kedves Testvérek!
​Ma Jézus ún. hegyi beszédéből a 8 boldogságot hallottuk.
A mai közbeszéd a „hegyi beszéd” kifejezéssel valami unalmas, hosszas, kioktató jellegű szöveget jelöl. A valóság azonban egészen más. Jézus „rajongóit” senki se kényszerítette, hogy utána menjenek a pusztába, és tömegesen hallgassák. Épp ellenkezőleg! Ahogy a kortársak megjegyezték, Jézus úgy tanított, mint akinek hatalma van és nem pedig úgy, mint az írástudók.

évközi 3. vasárnapra január 22.

A év évközi 3. vas 2017
SZENTLECKE 1 Kor 1, 10-13. 17
    Testvéreim! Urunk Jézus Krisztus nevére kérlek titeket, éljetek mindnyájan egyetértésben, és ne szakadjatok pártokra! Forrjatok eggyé ugyanabban a lelkületben, ugyanabban a felfogásban! Kloé hozzátartozói ugyanis azt a hírt hozták felőletek, testvérek, hogy pártokra szakadtatok. Arra gondolok, hogy akadnak köztetek, akik azt mondják: ,,Én Pállal tartok, én meg Apollóval, én Kéfással, én meg Krisztussal!''