Egek Királynéja

Egek Királynéja

Mary, Queen of Heaven – Master of the Saint Lucy Legend c. 1485/1500

National Gallery of Art, Washington

Egek királynéja, Mária segíts! Jézusnak szent anyja, Mária segíts!  
                                    Ó segíts mirajtunk, kik hozzád sóhajtunk, Mária segíts!

Szent Fiadra kérünk, Mária segíts! Mert te vagy reményünk, Mária segíts! Ó segíts...
Hitünk védelmében Mária segíts! Üdvünk szent ügyében, Mária segíts! Ó segíts...
Hogy az Istent féljük, Mária segíts! És kegyét megnyerjük, Mária segíts! Ó segíts...
Hogy neked tetszhessünk, Mária segíts! s téged követhessünk, Mária segíts! Ó segíts...
Irgalmasság anyja, Mária segíts! Megtérők oltalma, Mária segíts! Ó segíts...
Igaz bűnbánatra Mária segíts! életjobbulásra, Mária segíts! Ó segíts...
Erős bizalomra Mária segíts! lelki nyugalomra, Mária segíts! Ó segíts...
Buzgó jámborságra Mária segíts! állhatatosságra, Mária segíts! Ó segíts...
Kísértéseinkben Mária segíts! s minden bűnveszélyben, Mária segíts! Ó segíts...
Jó szándékainkban Mária segíts! s minden munkáinkban, Mária segíts! Ó segíts...
Ha szükség szorongat, Mária segíts! s háború nyomorgat, Mária segíts! Ó segíts...
Ha ínség fenyeget Mária segíts! és veszély közelgett, Mária segíts! Ó segíts...
Minden gyötrelmünkben Mária segíts! s bajos küzdelmünkben, Mária segíts! Ó segíts...
Hogy jót remélhessünk, Mária segíts! s üdvös célt érhessünk, Mária segíts! Ó segíts...
Majd az élet fogytán, Mária segíts, halálunk óráján, Mária segíts! Ó segíts...
Hogy kegyelmet nyerjünk, Mária segíts! s örökre ne vesszünk, Mária segíts! Ó segíts...
Hogy boldogulhassunk, Mária segíts! és hozzád juthassunk, Mária segíts! Ó segíts...
Egek királynéja, Mária segíts! Jézusnak szent anyja, Mária segíts! 
                                              Ó segíts mirajtunk, kik hozzád sóhajtunk, Mária segíts!

Itt meghallgatható az ének:

https://www.youtube.com/watch?v=fWGGtVtM4BQ&feature=youtu.be

Ének (dallama: Mária buzgó hívei, kik most...)

Máriagyüd(Máriagyűdi búcsús ének)

1. Föltárult ma a mennyország aranyos szép kapuja,
Ma ment föl a mennyországba az egek királynéja.
Boldogasszony, édesanyánk,
Csillagtrónodról nézz le reánk!
Mert megkoronázott téged az teljes Szentháromság!

2.Szól az egek szent harangja, harsognak a trombiták!
Örömmámorban éneklik angyalok a hozsannát,
Boldogasszony, édesanyánk,
Csillagtrónodról nézz le reánk!
Mert megkoronázott téged az teljes Szentháromság!


Szeptember havának a nyolcadik napján

Szeptember havának a nyolcadik napján,
Tündöklő hét színben ragyog a szivárvány,
Mintegy összekötvén a földdel az eget,
Ezen szállott le egy fényes angyalsereg.

Rózsafénybe borul az egész Názáret,
Mely besugározta az eget és földet,
Reá sugározta az öröm szent fényét,
Amely betölté a világ teremtményét.

A Szent Anna asszony ülvén az ő székén,
Szíve örül nagyon. isteni gyümölcsén.
Lábával ringatja, szájával ezt mondja:
Aludj el, aludj egek királynéja.

Az arany bölcsőben tiszta hófehérben:
Alszik Szűz Mária mennyei nagy fényben
Szemeit lehunyja, kezeit kinyújtja
Gábriel arkangyallal beszélget álmába.

Gábriel arkangyal mondja Máriának:
Te leszel anyja világ váltságának
Te fogod megszülni, te fogod nevelni
Kegyes karjaidon a Jézust tartani.

Mária azt mondja Gábriel angyalnak:
Én leszek az anyja a világ urának.
Alig hogy születtem, pólyába tetettem
Máris Isten anyjának eljegyeztettem...

Nincs oly királyi fény, nincs oly földi pompa,
Mely ezen szépséghez hasonlított volna,
Teljes fönségében itt van a mennyország,
Mert királynéjoknak születését várják...

Tiszta fogantatás, tiszta születésed,
Amelynél az anya fájdalmat nem érzett,
Olyan volt a szülés, mint mikor a hajnal
Megszüli a napot mennyei mosollyal...

És hogy mily dicső lesz jövendő nagysága,
Hogy mily mérhetetlen annak magassága,
A hatalmas Isten azzal mutatta meg,
Hogy születésekor már csodák történtenek.

A fa, amely eddig gyümölcsöt nem termett,
Ekkor bő áldással megterhelve díszlett.
Virág illatozott a zord kősziklákon,
Mária neve volt minden virágszálon.

A gonosz lélektől Juda országában,
Kétszáztizenöten valának megszállva,
Pokoli kínokkal azokat gyötörték,
Egész életöket rettentővé tették.

Ámde Máriának születése napján,
Megrémült az ember lelkét kínzó sátán,
Rettegve hagyják el ők az embereket,
Akiket már csaknem a halálba űztek.

Az égi madarak emberi dalával,
Örvendezve zengettek víg allelujával.
Az erdők vadai szelídek levének,
Ily órája nem volt még a föld népének!

Egek királynéja, Mária segíts!
Jézusnak Szent Anyja, Mária segíts!
Segíts mirajtunk, hozzád sóhajtunk,
Mária segíts!


ÖRÜLJ, VIGADJ

(görög katolikus imádság)

Örülj, vigadj tisztaságban kivirágzott anyaság, 
angyali ártatlanságban tündöklő menyasszonyság. 
Mária, Mária, egek királynéja, bűnösök szószólója. 

Körülvett a mai napon az angyali sokaság, 
mert megkoronáz ma téged a teljes Szentháromság. 
Mária, Mária, egek királynéja, bűnösök szószólója. 

Mint Istennek szent jegyesét, az angyalok csodálnak, 
magasztalnak, mint aráját a mennyei Királynak. 
Mária, Mária, egek királynéja, bűnösök szószólója. 

Tebenned feltaláltatnak nap és hold ékessége, 
azért választott magának az Isten bölcsessége. 
Mária, Mária, egek királynéja, bűnösök szószólója. 

Mondván: jöjj fel, én kedvesem, ma ím megkoronázunk, 
a mennyekben, mint királynőt szent trónnal jutalmazunk. 
Mária, Mária, egek királynéja, bűnösök szószólója. 

Az egeknek egeiben a harsonák zengenek, 
az angyalok szent karai a Szűznek örvendenek. 
Mária, Mária, egek királynéja, bűnösök szószólója