nagyböjt 2. vasárnapja, 2020, március 8.

A év nagyböjt 2. vas 2020

Nagyböjt 2. vasárnapján minden évben Jézus színeváltozását olvassuk. Ez a szép történet a következő kérdéseket szegezi nekem:

Hol tartok az istentapasztalat útján? Vannak tanítóim, mestereim, akiknek fényében jó megfürödnöm? Szívesen tartózkodnak az én környezetemben, barátaim, embertársaim?

    A tanítványok abban a kiváltságban részesültek, hogy láthatták Jézust dicsőségében. Jézus a barátjuk, egyszerre volt előttük és Isten előtt. Jézus úgy látta, hogy túl erős tapasztalat volt ez, ezért azt mondta nekik, hogy csak a szívükben őrizzék, mikor elindultak lefelé, vissza a hétköznapokba.

Urunk Jézus színeváltozása minket is érint. Ha vele vagyunk, akkor a természetfeletti vesz körül minket. Ha velünk van, akkor embermódon áll mellettünk. Szeretete, kegyelme, szentsége, békéje és szenvedése átalakíthat minket. Tekintsünk így magunkra és a körülöttünk lévőkre, vegyük észre az átváltozásra, megtérésre, jobbulásra képes embert.

Prohászka Ottokárról, az egyházi íróról és székesfehérvári nagy püspökről mondják nagyon szerette a természetet és a hegyeket. Itt telítődött fel elmélkedő lelke gondolatokkal, prédikációs témái itt érlelődtek meg, és a szenvedésre is itt erősödött meg. – Amikor nem tudott kimenni a természetbe, akkor átment a templomba és az Eucharisztia, az Oltáriszentségben jelenlévő Jézus előtt szívta magába a magaslatok tiszta levegőjét. Ezért egyik elmélkedésében arra buzdít bennünket, hogy: Látogassuk az Oltáriszentséget! Mert az a mi Hegyünk! Ott beszélhetünk Vele, tanácsot kérhetünk Tőle, Hozzá menekülhetünk és elsírhatjuk Szívébe bajainkat.

A fényes felhő az Ószövetségi Szentíráson felnövekvő hívőknek az egy igaz Isten közelségét jelentette. Imádságában Jézus ebbe a mennyei fénybe öltözött, és szeretett Fiának nevezte őt a Mennyei Atya szózata. Mózes és Illés megjelenése pedig arról tesz bizonyságot, hogy az imádkozónak a szellemvilág is átjárhatóvá lesz. Az imádkozó Jézus istentapasztalatának kisugárzása örömmel és félelemmel töltötte el tanítványait. Azzal a jó érzéssel, hogy a mennyei világ részesei lehetnek, ahol szeretnének örökre lakni. Ugyanakkor Jézus isteni nagysága mellett a saját emberi kicsiségük tudata félemlíti meg őket. Jézus megérintő gesztusa és bátorító hangja gyógyító szeretet energiaként sugárzik rájuk, és visszahelyezi övéit az isteni való világból az emberi szenvedés és mulandóság világába. Az örök isteni szeretet megtapasztalása, mint életük végső célja maradhatna meg bennük, ha így tudnának imádkozni, és adna erőt Jézus követéséhez, ha elfogadnák szenvedésének tényét. A halálon győztes Krisztusban való hitük növeli majd fel Pétert és társait az isteni Jézus megvallására.

Sokunknak van Jézus képe, de nem egészen világos, hogy az milyen. Az egyes hívőknek, hitük érlelődésének bizonyos fázisaiban Jézus személyének újabb és újabb vonásai világosodnak meg. Talán egy alkalommal elérkezünk mi is hitünk Tábor hegyére, ahol mi is átéljük azt a szemléletben történt változást, melyet átéltek Jézus közvetlen tanítványai húsvét előtt. Attól kezdve semmi sem lesz már ugyanaz. Sem parancs, sem erény, sem bűn, sem világ, sem az életünk. Ahogyan az apostoloknak megváltoztatta életét ez az élmény, úgy a miénket is meg fogja változtatni, ha eddig még nem tette meg. A nagyböjti készületnek tulajdonképpen az lenne a célja, hogy felismerjük Jézust, aki Isten legfontosabb küldötte és tanúja számunkra is.

És mit vihetünk haza a mai vasárnap a templomból? Lehet-e részünk ebben a tapasztalatban? Vannak-e ilyen élményeink, megéljük-e az Atya irgalmasságát, azt, hogy szeret, és szent, és mi zarándokok vagyunk addig, amíg meg nem érkezünk a mennyei örök lakoma örömébe.

       Urunk, Jézus! Köszönjük, hogy megmutatod magad szentségeidben, és megláthatunk minden jó szándékú embertársunk szemében. De azokat az ajándékokat is köszönjük, amikor a tudomány nagysága, a művészet igazsága, a természet szépsége vagy az önzetlen szeretet megtapasztalása nyűgöz le bennünket, és beszél nekünk Rólad, az Atyáról és a Szentlélekről. Köszönjük, amikor így nyilatkoztatod ki magad nekünk. Adj nekünk sok szép Tábor-hegyi hit élményt. - Ámen.