2023.07.09 évközi 14. vas

 A év évk. 14. vas 2023  - Mt 11,25-30

Az én igám édes, és az én terhem könnyű. Hallottuk az imént Jézus szavát. - Jézusnál megpihenni jó, az egyik Jézus szívének szentelt énekünk így mondja: „Jézusomnak szívén megnyugodni jó, elmerülni Benned csendes tiszta tó.” Ma is időszerű ez a jézusi biztatás: nálam nyugalmat talál a lelketek.

Ezek a kijelentések arra utalnak, hogy a hit útja, a Krisztus-követés útja nem csupán értelmi tevékenység a részünkről. A mi Urunk nem is azt kéri elsősorban, hogy értelmünkkel minél többet ismerjünk meg hitünk igazságaiból, hiszen akkor a vallásosság csupán elmélet maradna számunkra. Ő azt kéri, hogy hozzá menjünk, őt kövessük, éljünk úgy, ahogyan ő élt. Ez nem elmélet, hanem gyakorlat és életvitel. Egyszerű kérés ez az Úr részéről. És egyszerű elindulni ezen az úton, ha Istenre bízzuk életünket, magunkat, sorsunkat, és tőle várjuk az üdvösséget. A mindennapok rohanása, a sürgős teendők és a fölénk tornyosuló gondok közepette jusson eszünkbe Jézus hívása és ígérete! Nála nyugalomra találunk. Nála megpihenhetünk. Nála megtaláljuk mindazt, amire lelkünknek szüksége van. Közelsége lelki békével tölt el minket.

   A mai ember nyugtalanságát több tényezőnek is köszönheti. A városiasodás, a zajszennyezés, fényszennyezés, mind-mind hozzájárulnak ennek a nyugtalanságnak a fenntartásához. A modern kommunikációs eszközök inkább az emberek közti elidegenedést szolgálják, mintsem a várt közeledést. Sokat kommunikálunk, de kevés eredménnyel.

   A jó kommunikációhoz szükséges az a jézusi szeretet-légkör, amely szívtől a szívig hatol. Éppen ettől a hatásos párbeszédtől tartózkodnak sokan. Bennünk van a félelem, ha megnyitom szívem a csatornáit a másiknak, akkor sebezhetővé válok. Jézus nem zárta el szívének a csatornáit, hanem szélesre tárta, és azt szeretné, ha mindenki ott találna csendre, pihenésre, megértésre.

   Továbbá Jézus csendre hív bennünket. A csend teremti meg azt az egészséges atmoszférát, amely által megérezzük szívünk lüktetéseit, vágyaink igazi mozgatórugóját. Jézus velünk akar lenni a hétköznapi forgatagban is. Életünkben nincs olyan helyzet, amelyhez ne tudna jó tanácsot adni. A templomok csendjében sokan találtak rá igazi énükre, és életük értelmére.

   Vajon mi teszi olyan édessé Jézus igáját, mi teszi könnyűvé terhét? Ez a kérdés nagyon lényeges a keresztény számára, mert egy olyan stabilitást adhat az életének, amelyet senki mástól sem fog megkapni. Életünknek szüksége van, olyan biztos elvekre, amelyek minden körülmények között meg tudnak tartani bennünket. Ilyen konkrét elveket kapunk Jézustól. Életünket nem tudjuk önerőből tehermentesíteni, a mindennapi kötelezettségeink teljesítése könnyen igává fejlődhetnek. Aki túl sokat vállal a munkahelyen, családban, a társadalomban, megfelelő háttér nélkül, előbb, vagy utóbb kiéghet. Ma igen elterjedt kifejezés az angolul tudóknál a burn out. A kiégés. Aki nem veszi figyelembe saját bioritmusát, életének határait könnyen beleeshet ebbe a hibába. Jézus azonban pontosan erre a konkrét kérdésre akar választ adni. Nem vagyunk egyedül az élet harcterén, hanem az Ő tevékeny jelenlétének örvendhetünk. Mivel Jézus valóságos ember volt, jól tudja, hogy milyen küzdelmei vannak az emberi létnek. Eljövetelével nem kioktatni és ostorozni akarta a bűnösöket, hanem előbb meg akarta mutatni a mennyei Atya jóságát.

 Megmutatta nekünk, hogy ez emberi lét nehézségeit át lehet hidalni az isteni kegyelem segítségével. Ez segít minket abban, hogy felfedezzük magunkban Isten ránk vonatkozó akaratát, utána pedig megtegyük kötelességünket.

   Amikor az élet terhe túl nehéz, amikor fejünk felett csapkodnak az élet hullámai, akkor Jézushoz menekülünk. Nála megnyugvást, békét és megértést találunk. Nélküle azonban káoszba fullad életünk.

Urunk, Jézus Krisztus! Neked nem csodálkozókra és bámészkodókra van szükséged, hanem követésedre hívsz minket. Nincs szükséged buzdítókra és lelkes éljenzőkre sem, hanem arra hívsz minket, hogy nyomodban járjunk, tanítványaid legyünk. Segíts, hogy mindig észrevegyük, amikor mellénk lépsz!

Mire kérlek a mai vasárnapon? Segíts, hogy a világ zaja közben is meghalljam, amikor megszólítasz! Növeld bennem a készséget, hogy utánad induljak és kövesselek téged!

Hiszem, hogy a szívvel elvállalt iga nem is nehéz, és ha lélekkel hordozom, édes lesz akár a legnehezebb teher is. A mai szavad ebben a meleg nyárban igazi felüdülést, és megkönnyebbülést ad számomra. Köszönöm Jézusom!