Mennybemenetel 2023

A év Mennybemenetel 2023  - Mt 28,16-20

Kedves Testvérek!

Máté evangéliumának utolsó sorait, úgy hívjuk: missziós parancs, küldetés. Mennybemenetele előtt adta Jézus ezt a missziós parancsot. A küldetés említése egy végrendelet esetén természetes, de Jézus egész életében is jelen van, a tanítványait is erre nevelte. Emberhalászoknak és jó pásztoroknak küldi őket. Kettesével már próbautakra is elküldte őket.

Jézus életútjáról elmondhatjuk: egy missziós út Galilea és Júdea vidékén, az evangélium, az örömüzenet továbbadása.

Akinek tele van a szíve örömmel, az nem tudja azt magában tartani. Aki telve van a felismert igazság örömével, annak beszélnie kell. De nem mindegy, hogy hogyan. Fel kell kínálnia felismeréseit másoknak, a tévedhetetlenség tudata nélkül.  A kérdés akkor kezd igazán nehézzé válni, ha azt firtatjuk, hogy mi hogyan teljesítjük a küldetésünket? - Mondjuk-e másoknak az örömhírt? Jó példánkkal elöl járunk-e a jézusi szeretetben? Mert ez lesz egyben a mi mennybemenetelünk útja.

Vajon ki képes ily módon az evangéliumot hirdetni, tanúságot tenni? Az ember csak arról tud kitartóan és meggyőzően beszélni, amivel tele van a szíve. Minél jobban ismeri valaki a hitét, minél mélyebb a meggyőződése, annál jobban fog lelkesedni érte, és annál jobban lesz képes beszélni róla. Megdöbbentő az átlagember hitbeli ismerethiánya! A megoldás a folyamatos tanulás, ismeretszerzés és elmélyülés. A világ is ezt várja fiaitól, folyamatos továbbképzésről hallunk minduntalan. Számunkra életutunk egy keresztényi tudat átalakítás, majd az életátformálás a jézus erkölcsök mentén. Amikor megértem, hogy milyen jó nekem Jézus útján járni, érzelmileg átmelegszik a szívem. Amikor kipróbálom, és öröm érzése tölt el, akkor fog a belső indítás megszületni. Ráhangolódás, feltöltődés, küldetésteljesítés – átjárják ezek a mindennapjaimat

      Jézus értünk szállt le a mennyből és értünk ment vissza a mennybe, ahol az Atya jobbján ül. Magával vitte emberi testünket, amelyet azért öltött magára, hogy sebeivel megváltson minket, mert Jézus nem hagyott magunkra bennünket. Mindig velünk van, Ő, aki valóságos Isten és valóságos ember, szüntelenül imádkozik értünk az Atyához. Megígéri és kilenc nap múlva, Pünkösdkor elküldi a Szentlelket, hogy erejével tegyünk tanúságot evangéliumáról.

Miért jelent örömünnepet Jézus mennybemenetele?

Tudjuk, hogy a búcsújelenetek általában szomorúak, a helyben maradók számára mindig az eltévelyedés, a magára hagyatottság érzését kelti, azonban ez nem történik meg a tanítványokkal. Annak ellenére, hogy elválnak az Úrtól, nem tűnnek vigasztalannak, sőt, örülnek és készen állnak, hogy elinduljanak küldetésükre a világban.

      Jézus magával vitte emberi testünket a mennybe

A mennybemenetel beteljesíti Jézus küldetését. Ugyanis, ha Jézus értünk szállt le a mennyből, ugyancsak értünk megy fel oda. Miután ő, Isten Fia, leszállt emberségünkbe és megváltotta azt, most felmegy a mennybe és magával viszi testünket. Ő az első ember, aki belép a mennybe, mert Jézus ember, valóságos ember, aki Isten, valóságos Isten. Testünk a mennyben van, és ez örömmel tölt el bennünket. Az Atya jobbján most először, már egy emberi test ül, Jézus teste és ebben a misztériumban mindegyikünk szemléli saját jövendő elrendeltetését. Egyáltalán nincs szó arról, hogy Jézus elhagy minket, mert Jézus mindig tanítványaival, mindig velünk marad. Velünk marad az imában, mert Ő, mint ember, imádkozik az Atyához, és mint Isten, ember és Isten, megmutatja neki sebeit, amelyekkel megváltott bennünket.

Jézus megígéri a Szentlelket és küldetést bíz tanítványaira

Jézus imája ott van a testünkkel: ő egy közülünk, Isten ember és imádkozik értünk. Ez biztonsággal, sőt örömmel, nagy örömmel töltsön el bennünket!  Örömünk másik oka pedig Jézus ígérete: „Elküldöm nektek a Szentlelket”. Jézus felment a mennybe sebeivel, üdvösségünk árával és értünk imádkozik. Utána elküldi a Szentlelket, megígéri a Szentlelket, hogy mi is menjünk evangelizálni.

Ne az égre bámuljunk hát, mint a Tizenegy ott az Olajfák-hegyének tetején! Attól nem jutunk előbbre, még kevésbé jut előbbre a világ. Tegyük a feladatunkat, amelyet a távozó Jézus ránk bízott! És közben élvezzük, hogy itt van, elérhető közelségben, már most!

 Jézus Krisztus, Isten Fia, kérlek a mai szép ünnepen, légy az én üdvözítőm!

Megtestesülésed legyen örömem, - tanításod oktatóm, - magatartásod mintaképem, - szenvedésed az én megváltásom, - türelmed a példaképem, - gyalázatod az én becsületem, - alázatosságod igazságosságom, - halálod az életem, - feltámadásod a vigaszom, - mennybemeneteled a reményem, - utolsó ítéleted pedig az én mennybemenetelem! Úgy legyen! Ámen!