2023.02.19 beszéde

A év évközi 7. vas 2023  –  Mt 5, 38-48

„Ha valaki arcul üt téged jobb felől, tartsd oda neki a bal arcodat is.” Hallottuk az imént Jézus szájából a mércét.
     Jézus nem indokol, nem támasztja alá érvekkel tanítását. Kijelent, azután ránk bízza: kezdjünk vele valamit! Az alapvető emberi ösztön a szemet szemért felé húz minket és Jézus szavai nélkül ez teljesen természetesnek is tűnik. Azonban Ő olyat mond, ami nyugtalanító: szeresd az ellenségedet. Ennek a megtartása pedig bizony nem könnyű, de Jézus a saját életével igazolta, hogy ez az egyetlen emberhez méltó magatartás. Getszemáné kert, az árulás, Pilátus, fizikai és lelki kínzás, gúny, köpés, ostor, és végül a golgotai kereszt. És Jézus oldaláról eközben végig ott a szeretet, amely alázat, elfogadás, imádkozás formájában nem csak most, hanem egész életében jelen volt.
A másik arc …
Ahogy Te nekem, úgy én is neked! Ezt még visszafizetem Neked! Kétszeresen, háromszorosan! Hányszor halljuk ezt… A bosszú egy elszabadult erő. Soha nem bír csillapodni. Egy végtelen spirállá alakulhat. A végén csak még több a vesztes. A bosszúról van szó a sokat emlegetett mondatban: „Szemet szemért, fogat fogért”.
Pontosabban: a bosszú visszaszorításáról. Nem kétszeres vagy háromszoros lehet a bosszú, hanem „csak” ugyanazt ugyanazzal szabadna visszafizetni. Ha kiverik a fogad, akkor annak, aki ezt tette, szintén maximum csak egy fogát lehetne kiverni. De mi keresztények arra törekedjünk, hogy képesek legyünk mi is kiverni a másik fogát? Egyet, de azt ügyesen? Se többet, se kevesebbet. A kártalanítás azonban másképp is történhet, ha a két fél békés megegyezéssel rendezi el a vitát egymás közt.
Gyakran lehetett hallani, hogy a „szemet szemért” tipikus ószövetségi parancs, a zsidó biblia jellemzője. És ebből vonták le az elhamarkodott következtetést: a zsidóság helyesli a bosszút. A valóságban pontosan ennek az ellenkezője az igaz: A „szemet szemért, fogat fogért” alapelv, ami Mózes törvényében áll, a bosszú szigorú visszaszorítása volt. Nem szabad, hogy túlzott legyen. A Biblia tudja, hogy a bosszúvágy csillapíthatatlan, gátat kell szabni neki. Ezért látja úgy a Szentírás, hogy jobb egy megfelelő mértékű kártalanítás a végtelen bosszún alapuló elégtétel helyett.
Jézus még tovább megy. Az erőszak-sprirált valóban hatásosan csak a jóval lehet megtörni. Ne fizessetek a rosszért rosszal! „Ne szálljatok szembe a gonosszal.” Sőt, még: „Aki megüt téged a jobb arcodon, fordítsd oda neki a másikat is.”
      Gondolkodtam, hogy milyen példát hozhatnék a saját életemből, hogyan küzdöttem meg személyesen az ellenségszeretet parancsával. Sokan szokták mondani, hogy megbocsátok, de nem tudok felejteni. Nos, én mindig megbocsájtottam, illetve kértem is bocsánatot, és rögtön el is felejtettem az egész ügyet. és általában itt jött a probléma, hogy egy év múlva, két év múlva számon kérték, hogy miért nem emlékszem, miért nem haragszom még. Én pedig valahogy úgy építettem fel magamban, mint a szentgyónásban a gyónási titokról, imádkozom a gyónóért, de nem hordozom magamban az érzést, melyet kivált bennem, egy ima után megpróbálom elfelejteni. Ha meggyónta, és megbánta, tiszta lappal mehet, de ez engem se feszélyezzen.
Tartható ez az út? Jézus itt nem kér túl sokat? Szemmel láthatóan komolyan gondolja, és még erőteljesen fokozza: „Aki kér tőled, annak adj, és attól, aki kölcsön akar kérni tőled, el ne fordulj.” Hogy kell ennek működnie? Legyek teljesen védtelen? Nem állhatok ki a jogaimért? Azt kéri tőlem Jézus, hogy minden tetszésemre legyen? Hol van itt a határ? Ez valahogy mégis csak túlzás.
    „Két sírt ásson az, akit csak a bosszú hajt: egyet támadójának, egyet pedig magának" – tartja a régi kínai közmondás, és bizonyára nem alaptalanul.
Jézus ezzel a paranccsal bizonyára nem akar minden jogrendszert megszüntetni. Nem a jogtalanságról és az önkényről beszél. Hiszen a jognak pontosan a gyengéket kell védenie az erősekkel szemben. Amire bennünket Jézus ösztönöz, az a kiengesztelődés személyes útja. Hányszor kerülhetnénk el a végtelenségig elhúzódó hagyatéki vitákat, ha betartanánk Jézus „játékszabályait”!
Sehol nem világosabb ez, mint az ellenségszeretet parancsánál: „Szeressétek ellenségeiteket és imádkozzatok üldözőitekért.” Nincs kétség: Ez Jézus legnehezebb parancsa. De ez az egyedüli módja annak, hogy az erőszak spirálja megtörjék. Lényegében ez nagyon egyszerű: Meg kell csak próbálnom a másikban, aki ellenséges hozzám, nem az ellenséget nézni, hanem az embert. Leginkább akkor fog sikerülni, ha arra gondolok, hogy: a másikat is szereti az Isten. Ez az út nem könnyű, viszont biztosan megéri, hogy ezen járjunk.
    Add Uram, hogy szívem könnyen megbocsásson, és tudjon ellenállni a haragnak, soha ne egyezzék bele a bosszú gondolatába.  Segíts, hogy minden dologban annyira figyeljek mások szükségleteire, mint a sajátomra. Hassa át lelkemet irgalmasságod ereje. Szívemben csorduljon túl a jóakarat, hogy mindenkinek mindene tudjak lenni, példát adjak a megbocsájtásból és a nagylelkűségből. Ámen!