Húsvét 2. vasárnapja 2022.04.24

    C év húsvét 2. vas 2022

Kedves Testvérek!

Az apostolok hitére és tanúságtételére támaszkodik a mi hitünk is. Szent Pál levelei, az őskeresztény igehirdetés, majd az azt rögzítő és kifejtő evangéliumok tanúskodnak a húsvéti hitről. Az egész Újszövetségen végigzeng az örömkiáltás: Jézus feltámadott, él!
Jézus újra él, de most már új életet él, nincs alávetve a földi világ törvényeinek. Már nem tér vissza ebbe az életbe, mint az életre keltett Lázár. Jelenései átmeneti csodák voltak; azt célozták, hogy megerősítse övéit a hitben. Negyven nap után – a mennybemenetelkor – megszűnnek a jelenések. A Feltámadott ezentúl már Lelkével van jelen a hívők közösségében, az egyházban. Jézus feltámadása megdicsőülés, felmagasztalás, átalakulás.

        „Békesség nektek!” – köszönti Jézus a félelem miatt bezárkózott tanítványokat. Nagy szükségük is van a megnyugtatásra, mert rettegnek, hogy ők is Jézus sorsára jutnak. Romba dőltek az álmaik. Izrael szabadságának visszaállítására, dicsőségre, diadalra számítottak, ehelyett keresztre feszítették a Mestert, és nekik a csúfos menekülés, bujkálás jutott. „Békesség nektek!” Szép köszöntés. Sok jelentést hordozhat. Mintha azt mondaná: „Ne féljetek, én vagyok az! Ne nyugtalankodjatok, nincs okotok a félelemre, tőlem nem kell félnetek. Ha békesség van a szívetekben, és az Úrra bízzátok magatokat, semmitől, senkitől nem kell félnetek. Nem fog megkímélni a szenvedésektől, de mellettetek lesz mindig, ahogy velem is.” Vajon nekünk hányszor lenne szükségünk, hogy valaki így köszönjön ránk: „Békesség neked!

Nyugtalankodunk gyermekünk miatt, nyugtalanság van házasságunk miatt, vagy öregkori betegségeinkben, magányunkban van félelmünk? Ne nyugtalankodj, mi lesz a gyerekedből, nem neked kell az ő életét élned, nem kell a gyenge szellőtől is óvnod, meg fogja állni a helyét. Neki a te bátorításodra, szeretetedre és jó példádra van szüksége. Minél kevesebb szövegre, de annál több megértésre, biztatásra. Lazíts! Ne csak a hibáit vedd észre. Örülj az apró sikereinek is, és dicsérd meg! Bízzál benne, engedd, hogy önállóan próbálgassa az erejét! Javára válik.” „Békesség nektek!” Öleljétek meg egymást, házastársak! Társad érezze szeretetedet! Szükségetek van egymás bátorítására az élet nehéz kihívásai közben. Erőt ad úgy elindulni hazulról, ha tudod, bármi történik is nap közben, este békesség és szeretet vár otthon. Persze nem kösuönünk úgy, hogy béke veled. De az ölelés, a kézfogás is ezt jelent. Kézfogás nem csak házastársammal, hanem barátaimmal: rutin. De azt fejezi ki, hogy ez a kéz sose fog ökölbe szorulni ellned, békét nyújtok.

Béke az idősnek, aki fél a betegségtől a hosszú várólistáktól, vajon, ha sorra kerül, nem lesz-e késő? Bár minden szóváltás, minden konfliktus, minden nehézség után lenne bennünk erő, lenne bennünk lelki nagyság azt mondani, „Békesség neked!”

A Shalom békekívánság; és itt új értelmet nyer: a béke ajándék lesz, amit egyedül Jézus adhat, s ez a gonosz feletti radikális győzelem gyümölcse.

A „béke” amit Jézus ad a barátainak Isten szeretetének a gyümölcse. Jézus szeretetből halt meg a kereszten és ontotta ki vérét, mint szelíd és alázatos bárány „telve kegyelemmel és igazsággal”. (Jn 1,14)

Ezért II. János Pál pápa ezt a Húsvétot követő vasárnapot az Isteni irgalmasság vasárnapjának nevezte, s az ünnephez egy sajátos kép tartozik: Jézus átszúrt oldalából vér és víz fakad, ahogy azt a szemtanú, Szent János elmondja (Vö. 19,34-37) Azonban most a feltámadt Jézus oldalából és a keresztség és Eucharisztia húsvéti szentségei áradnak, s akik hittel fogadják, elnyerik az örök életet.

Jézus megismétli a köszöntését. „Békesség nektek!”, de utána nem sokat teketóriázik, rátér a lényegre: „Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.” Máté evangéliuma úgy írja: „Menjetek tehát, tegyetek tanítványommá minden népet…” Itt kiderül, hogy Jézus békessége nem a gondtalan nyugalmat, nem a nagy semmittevést jelenti. Az ő szeretetrendjében meg kell dolgozni a belső békéért. Tartósan akkor lehet bennem béke, ha betöltöm a küldetésemet, azaz a magam képességei, lehetőségei szerint munkálkodom a tanítványok gyűjtésében. Akarom, hogy Jézus békessége legyen bennem? Igen? Akkor hegyeznem kell a fülemet, hogy mire küld Jézus, és ezt a küldetést meg kell valósítanom. A békesség receptje ennyire egyszerű, és egyúttal szép és nehéz feladat.

Jöjj és találkozz a feltámadt Úrral, aki itt van közöttünk a vasárnapi közös imádságban! Engedd meg Neki, hogy találkozzon veled az Úr az Igében és az Eukarisztiában! Hagyd, hogy beszéljen hozzád, megérintse szívedet, és akkor nem fogsz többé kételkedni, hanem te is hinni fogsz! A választ itt találod meg. Amikor kételyeid vannak, gondolj a kételkedő Tamásra, és saját tapasztalataidból tanulj. Jöjj, és látni fogsz!

Urunk Jézus Krisztus! Előtted hajoljon meg minden térd, téged valljon meg minden nyelv! Te vagy minden korszak sarokköve, minden világosságot kereső fényessége, minden éhező eleven kenyere, az örök  béke hirdetője. Te vezesd mindazt, ami  békétlen Isten békességére! A  szeretet kötelékével fűzd össze  mindazokat, akik idegenek lettek egymás számára! Engeszteld ki egymással mindazokat, akik ellenségek lettek! Add meg nekünk a békét!

   (Michael Faulhaber)