Karácsonyi beszédek éjféli mise ünnepi mise

Karácsony éjféli mise 2021, EVANGÉLIUM: Lk 2,1-14

Kedves Testvérek!

Az összes evangéliumi részlet, de talán az összes bibliai szöveg közül valószínűleg a legismertebb a karácsonyi éjféli mise evangéliuma, Jézus születéséről. – Ki ne ismerné ezt a történetet, a gyermekkel, a jászollal, Máriával és Józseffel, az angyalokkal és a pásztorokkal, Augusztus császár rendeletével? – Minden évben megjelenik szemünk előtt itt a templomban, otthonainkban, számtalan képen, ábrázoláson.

Van ennek a történetnek még mondanivalója számunkra, vagy csak mindennapi életünk szokványos ünnepi darabja?

Nem járunk távol az igazságtól, ha azt állítjuk, a karácsonyi evangélium és az egész evangéliumi tanítás lényege az angyalok énekének kettős üzenete:

„Dicsőség a magasságban Istennek,

és a földön békesség a jóakaratú embereknek!”

   Ez a kettő egymástól elválaszthatatlan: nem tudjuk megvalósítani az igazi békét, Isten nélkül, Isten dicsősége nélkül.

Szentatyánk, Ferenc pápa 2 évvel ezelőtt bemutatott egy számára nagyon vonzó megjelenésű, egyedüli betlehemet, melynek a neve:

„Hagyjuk pihenni anyut!” Ebben a betlehemben Szűz Mária alszik, míg József kicsit távolabb, a karjában tartja a kis Jézust, aki mintha álmában nyújtózkodna.

Azt mondja erről az ábrázolásról Szentatyánk, Ferenc pápa:

„Sokan vannak köztetek, akiknek be kell osztani, hogy az éjszaka folyamán mikor lesz a férj, mikor a feleség a gyermekkel, aki sír, csak sír és sír” …  „De akár meg is hívhatjuk a Szent Családot otthonunkba, ahol örömök és gondok vannak, ahol mindennap felébredünk, étkezünk és alszunk szeretteink közelében. A betlehem egy házi evangélium.”

Énekes könyveinkben Szűz Mária bölcsődalainak, altatódalainak egész sora található. „Midőn a Szűz magzatát, sírdogáló kisfiát el akarja altatni, így énekel őneki.” Vagy „A szép Szűz Mária szent Fiának, imigyen énekelt kis Jézusnak.”

Néhány száz évvel ezelőtt a nép a kis Jézus és az Istenszülő Mária iránti szeretetét ezekben a máriás bölcsődalokban fejezte ki. Lehet, hogy a mai szívhez közelebb áll az alvó, pihenő Mária képe, egy aktív, segítő Józseffel?

 A mi templomunkban régi, hagyományos betlehem található. Assisi Szent Ferenc óta, már 800 éve ez is vallási életünk része. A szentmisék után oda megyünk a betlehemhez egy-egy rövid imára, fohászra.

– A vallási életünkben: az imádság, a szentmise nem elhanyagolható vagy csak díszítő eleme keresztény életünknek. Az ilyen Isten dicsőítés, a maradandó béke alapja, garanciája. Ám egész életünkkel, erkölcseinkkel is dicsőítenünk kell Istent.

Az igazi maradandó békét, Jézus Krisztus, az Isteni gyermek születése hozza meg. – A keresztség szentsége által újjászületésünk, az Isten gyermekeinek élete tudja csak megvalósítani.

Az Isteni Gyermek születésének a mi újjászületésünket kell eredményeznie. Ez hozhatja meg nekünk és az egész világnak a békét. – ez által mutatjuk meg, hogy jó akaratú emberek vagyunk, akik ezt a békét kiérdemlik.

„Dicsőség a magasságban Istennek,

és a földön békesség a jóakaratú embereknek!”

Szólt az angyali üzenet a betlehemi pusztában, amely Isten emberek iránti szeretetétől szól. Ez minden szeretet forrása és eredete, és ez tárul fel számunkra karácsonykor. Pál apostol jóval később, csak a feltámadás után kapcsolódik Jézus Krisztushoz, de mélyen átéli ezt a dicsőséges szeretetet. Így ír az Efezusi levélben: „Ő szeretetből arra rendelt minket, hogy fogadott fiai legyünk, akaratának jóságos tetszése szerint.”  „Megismertette ugyanis velünk akaratának titkát jóságos tetszése szerint, amelyet elhatározott benne.” (Ef 1,5.9) Karácsony a legfenségesebb kinyilatkoztatása Istennek, melyet a Szentírás Isten emberszeretetének nevez: „Megjelent Üdvözítő Istenünk jósága és emberszeretete.” (Tit 3,4)

         Istennek irántunk való jóakarata örök, állandó, és 2021 karácsonyán is elérhető. De vajon mi hogyan válaszolunk karácsony misztériumára? Legyünk jóakaratú emberek, utánozzuk Isten cselekedetét! Utánozzuk a jó akaratot, amit ünneplünk: vagyis ne magunkat akarjuk igazolni, ne foglalkozzunk azzal, ha rossz hatás ért minket, ha mások megbántottak, akkor se, ha jogos a neheztelésünk. Hagyjuk el a mások iránti ellenséges gondolatokat, legyen szó akár szomszédról vagy távolállóról, gyöngéről vagy erősről, kicsinyről vagy nagyról, bárkiről. Úgy tiszteljük Krisztus születését, hogy nem őrizzük a haragot, nem a rosszat nézzük, és nem azt várjuk, hogy más közeledjen, hanem tegyük meg mi az első lépést. Ha ez nem is lehetséges az egész évben, minden nap, legalább karácsonykor tegyük meg. Mert ekkor karácsony valóban a szeretet ünnepe lesz.

Azonban karácsonykor is a Megváltót ünnepeljük. Habár figyelmünket leköti a betlehemben, a jászolban látható gyermekarc, mégis azt ünnepeljük, akinek húsvéti tette itt a jászolnál vette kezdetét.

Szent ez az éjszaka, mely mintegy előképe, kiindulási pontja egy másik éjszakának, a húsvétnak, ami miatt mindannyian krisztuskövetők, krisztusiak, azaz keresztények vagyunk. A betlehemi fényektől a szabadulás és újjáteremtés éjszakájára gyűjtünk erőt.

Urunk, Jézus Krisztus!

Születésed éjszakáján arra kérünk, hogy adj nekünk éles szemet, hogy jól lássunk a világban, megkülönböztetve a jót a rossztól.

Adj nekünk érző szívet, hogy igazából szerethessünk.

És adj együtt érző lelket, hogy kitartóak legyünk.

Amikor befejeztük az imát és felállunk a betlehemnél való térdelésből, kérünk, hogy úgy indulhassunk utunkra, hogy elkísérjünk téged életutadon, hogy nyomodba léphessünk nap, mint nap. Segíts, hogy igazi követőid legyünk, szereted és örömhíred hírvivői a világban. Ámen.