Napi vigasz és remény

május 17-18-19 és vége

Hála Istennek, véget ért a karantén, ismét lehet nyilvános szentmise. Persze vigaszra, és reményre továbbra is szükség van, de a fogadalmam szerint addig írtam, amíg nem tudok hivatalosan nép előtt misézni. Mivel hétfőn nem tudok misézni templomomban, számomra a kedd lesz az első nap. Így most egyben, keddig küldöm az utolsó elmélkedéseket. Remélem, nem terheltem túl a csoportot.

 

Napi vigasz és remény 59.

Május 17, húsvét 6. vasárnapja

Május 16, szombati remény üzenet

Napi vigasz és remény 58.  --  Május 16, szombat

A mai napra a napközi imaóra egyik zsoltárának, a 34. zsoltárnak egy versét választottam reményként és vigasztalásul:

Kerestem az Urat és ő meghallgatott, kimentett engem minden bajból, amitől rettegtem.
Nézzetek rá és öröm tölti el lelketek, s arcotok nem fog elpirulni. (Zsolt 34,5-6)

Május 15, pénteki remény üzenet

Napi vigasz és remény 57.  --  Május  15, péntek

A mai nap remény üzenetének azt a címet adtam: az önrész. A napi evangélium két mondatát emeltem ki, Szent János evangélistától:

Ti barátaim vagytok, ha megteszitek, amit parancsolok nektek.
Barátaimnak mondalak benneteket, mert mindazt, amit hallottam Atyámtól, tudtul adtam nektek. (Jn 15,14;15b)

Május 14-i remény üzenet

Napi vigasz és remény 56.

Május  14, csütörtök

 

Esni is tudni kell, félni is tudni kell!

Ezt a címet adtam a mai remény üzenetnek, és a szentlecke egy mondatát választottam hozzá az Apostolok Cselekedeteiből.

Most tehát miért ellenkeztek Istennel azáltal, hogy azt az igát akarjátok a tanítványok nyakára tenni, amelyet sem atyáink, sem mi nem bírtunk viselni? (Apcsel 15,10)

Május 13-i remény üzenet

 

Napi vigasz és remény 55.

Május  13, szerda: A Fatimai Boldogságos Szűz Mária

 

A mai napra a válaszos zsoltár refrénjét és első sorát választottam remény üzenetnek.

 Isten házába indulunk, * örömtől dobban a szívünk. .
Örvendeztem, amikor azt mondták nekem, * az Úr házába megyünk. (Zsolt 121,1-2)

Május 12, keddi remény üzenet

Napi vigasz és remény 54,

Május  12, kedd

 

Amikor a mai szentlecke sorait olvastam, egyből az jutott eszembe, ez kell a mai napra, erőt adó, erőt sugárzó sorok. Az Apostolok Cselekedeteiből a 14. fejezetéből a 22. verset emeltem ki.

Erőt öntöttek a tanítványok lelkébe, buzdították őket, hogy tartsanak ki a hitben, mert „sok viszontagságon át kell bemennünk az Isten országába”. (Apcsel 14,22)

Május 11, hétfői remény üzenet

Napi vigasz és remény 53,

Május  11, hétfő

A mai napra zsoltárversünk refrénjét választottam remény üzenetnek, a 115. zsoltár első versét

Ne nekünk, Uram, ne nekünk, hanem nevednek szerezz dicsőséget, kegyelmed és hűséged szerint!  (Zsolt 115.1)

Mint sok más zsoltár is, ez is egy nehéz korszakban íródott. Rengeteg csapás veszi körül a népet. Mi lenne az első gondoltunk, kérésünk?

május 10, vasárnapi remény üzenet

Napi vigasz és remény 52.  --  Május 10, vasárnap

A mai vasárnapra a szentlecke két mondatát választottam vigasztalásul, lelki erősítésünkre.

„Íme, Sionban kiválasztott, becses szegletkövet helyezek el, és nem vall szégyent, aki hisz benne. Nektek tehát ő, mivel hisztek benne, a dicsőségetekre válik.”  1Pét 2,6-7a

Milyen legyen vallásgyakorlatunk a korona vírus után? Az élő hit, az vagy testvéri, vagyis közösségben élő hit lesz, vagy semmilyen.

május 9, szombati remény

Napi vigasz és remény 51.

Május 9, szombat

 

A mai napra Urunk Jézus jól ismert bíztató szavát idézem a soros evangéliumból:

Bármit kértek majd nevemben az Atyától, megteszem nektek, hogy az Atya megdicsőüljön a Fiúban. Ha pedig tőlem kértek valamit a nevemben, azt is teljesítem.” (Jn 14,14)

május 6, szerdai remény

Napi vigasz és remény 48.  --  Május 6, szerda

A mai napra a napi allelujás ének szentírási mondatát választottam vigasz és remény üzenetnek.

„Én a világ világossága vagyok – mondja a mi Urunk. * Aki engem követ, övé lesz az élet világossága.” (Jn 8,12)

Látjuk már a fényt az alagút végén? Vajon mi lesz jobb a korona vírus után?  Lesz fény, derű, világosság az életünkben? Hiszem, hogy Urunk Jézus tanítása, az őt követő élet ténylege örömhír mindannyiunk számára.

május 5, keddi remény üzenet

Napi vigasz és remény 47.

Május 5. kedd

A mai remény üzenetet a soros evangéliumi szakaszból vetem, a zsidók kérdését Jézushoz.

„A zsidók körülvették őt, és megkérdezték: „Meddig tartasz még bizonytalanságban minket? Ha te vagy a Messiás, mondd meg nekünk nyíltan!” (Jn 10,24)”

Rengeteg bizonytalanság vesz körül bennünket. És nem csak a korona vírus miatt. Sok kérdés földi szavakkal megválaszolhatatlan és kifürkészhetetlen. És sok kérdésre jobb is, ha nem tudjuk a választ.

május 4, hétfői remény üzenet

Napi vigasz és remény 46.  --  Május 4. hétfő

Semmi más nem kell nekem
bármerre járok is:
Istenre vágyó szomjam
maradjon üde, friss!

  A mai válaszos zsoltár egy versét választottam vigasz és remény üzenetül.

Lelkem szomjazik az Isten után, † az élő Isten után, * mikor mehetek, hogy megjelenjek az Isten színe előtt?  (Zsolt 42,3)

május 3, vasárnapi remény

Napi vigasz és remény 45.  --  Május 3. vasárnap

Remény és vigasz üzenetként a mai szentleckéből választottam ki négy mondatot.

„Ha a jót teszitek és türelmesen szenvedtek, az kedves az Isten előtt. Hiszen erre kaptatok meghívást, mert Krisztus is szenvedett értünk, példát hagyva nektek, hogy a nyomában járjatok. --- Amikor szidalmazták, nem viszonozta a szidalmat; amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta magát az igazságos Bíróra. ---  Az ő sebei szereztek számotokra gyógyulást.”  (1Pét 2,20b;21;23;24b)

május 2, szombati remény üzenet

Napi vigasz és remény 44.

Május 2, szombat

 

A mai napra, remény üzenetként a napi válaszos zsoltár refrénjét választottam.

Mit adhatnék az Úrnak viszonzásul, * mindazért, amit nékem adott? (Zsolt 115,12)

A mai válaszos zsoltárunk tulajdonképpen egy hálaadó zsoltár. Nem valószínű, hogy pont a zsoltár születésekor hirtelen megszűnt volna minden nehézség.  De a hangsúly a hálaadáson van, és csak mellékesen említődik meg a bajok sokasága: ellenségeskedés, szorongás, halálos kór, stb.

május 1, pénteki remény üzenet

Napi vigasz és remény 43.  -   Május 1, péntek

A mai napon Szent Józsefet, mint a munkásember védőszentjét ünnepeljük. A napi evangélium utolsó mondata így hangzik:

„Jézus erre így szólt: „Sehol sem becsülik kevesebbre a prófétát, mint szülőföldjén és otthonában.” Hitetlenségük miatt nem is művelt ott sok csodát.” (Mt 13,57-58)

Április 30, csütörtöki vigasz

Napi vigasz és remény 42.

Április 30, csütörtök

 

A mai napra ismét az olvasmány két mondatát választottam remény üzenetnek.

„Nézd, itt a víz; mi akadályozza hát, hogy megkeresztelkedjem?”….
Amikor kijöttek a vízből…., örvendezve folytatta útját, és öröm volt a szívében.” (Apcsel 8,36b;39b)

Az etióp tisztviselő Kandaké, és Fülöp diakónus a két főszereplő.  Az etióp tisztviselő, akinek megnyílik a szíve, és megvolt a jó elhatározása, és így megszületett lelkének békéje is.

Április 29, szerdai remény üzenet

Napi vigasz és remény 41.

Április 29, szerda: Sienai Szent Katalin

 

Sienai Szent Katalin szűz és egyháztanító, Európa társvédőszentjének ünnepén, az ünnepnapi evangélium üzenete maga a vigasz és remény.

„Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek: én felüdítelek titeket! Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű – és nyugalmat talál lelketek. Mert az én igám édes, s az én terhem könnyű.” (Mt 11,28-30)

Április 27, hétfői remény üzenet

Napi vigasz és remény 39.  -  Április 27, hétfő

A mai napra a szentlecke utolsó mondatát választottam remény üzenetnek.

A főtanács valamennyi tagja Istvánt figyelte, és olyannak találták arcát, mintha egy angyalé volna. (Apcsel 6,15)

Nem csak István diakónus, hanem számtalan szent életrajzában olvashatjuk, még fájdalmaiban, halálában is nyugodt, sima volt az arca, tekintete. Hitet sugárzott. Így tekinthető meg például Szent Bernadett földi teste, mintha ma is aludna. (És Szent Páter Pio atya stb.)

Április 26, vasárnapra

 

Napi vigasz és remény 38.

Április 26, húsvét 3. vasárnapja

A mai szentleckében Péter apostol Jézus feltámadásnak tényét adja a reményünk alapjának:

Általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halottak közül, és megdicsőítette, hogy higgyetek és reméljetek Istenben. (1Pét 1,21)

Április 25, szombati remény üzenet

Napi vigasz és remény 37.  --  Április 25, szombat

A mai napra a Márk evangéliuma szerint rész utolsó mondatát választottam remény üzenetnek.

„Az Úr együtt munkálkodott velük, és az igehirdetést megerősítette a jelek által, amelyek kísérték őket.” (Mk 16,20) Halljuk az ősegyház élő hitét Szent Márk evangélista ünnepén. 
Az Úr ma is együtt munkálkodik velünk? Igen, ha az ő szőlőjében járunk. Persze, ha bűnös a szándékunk, rosszat teszünk, a rosszban nem lesz velünk az Úr.

Április 23, csütörtöki remény üzenet

Napi vigasz és remény 35.   - Április 23, csütörtök

A mai napra egy nagyon közismert sort idézek Szent Pál apostolnak a Rómaiakhoz írt leveléből. 

„Ha Isten velünk, ki ellenünk? Aki saját Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért áldozatul adta, hogyne ajándékozna nekünk vele együtt mindent?” (Róm 8, 31-32)

A református egyháznak a címerében áll az a mondat: „Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk?”