• A templomunk
  • A templomunk madártávlatból
  • A plébániánk belső udvara
  • Egek Királynéja

Heti hirdetések

Templomunk hirdetései
Október 22, évközi 29. vasárnap

1/ Nemzeti ünnepünk
Holnap október 23, nemzeti ünnepünk, este lesz szentmise templomunkban, 6 órakor.

Heti gondolatok

A év évközi 29. vas. 2017

Szabad-e adót fizetni a császárnak?

Hírek / Események

Angyalos versek gyűjteménye. Az angyalok tisztelete. Mit jelentenek az angyalok a XXI. században?

Abdiás könyve a „kakukk-tojás”

A szentmise olvasmányai

Felnőtt kezdők hittanja indul a Főplébánián!

Nem vagy még megkeresztelve? Nem jártál még hittanra? Nem voltál elsőáldozó, vagy bérmálkozó? Szeretnél megismerkedni a katolikus hittel?  Áttérnél a katolikus hitre más keresztény felkezetből?

A lelki áldozásról:

A vasárnapi 9 órai misék gyóntatási rendje így alakul: Hónap első vasárnapján Mohos Gábor atya a püspöki kar titkára jön gyóntatni. - A hónap többi vasárnapján a mise előtt lehet gyónni a plébánios atyánál! 

Heti szertartások

A heti szertartások rendje templomunkban                                            

--  Október 22, vasárnap, évközi 29. - Missziós vasárnap
9.00, orgonás szentmise          Dévald József 70. születésnapjára
11.00, orgonás szentmise         † Ferenc férj
12.00 keresztelés: Kiss Gábor Noé és Simon Izabella Ditta
18.00, szentmise                       Főpásztor szándékára

--  Október 23, hétfő – Kapisztrán Szent János -  Nemzeti Ünnep
18.00, csendes szentmise        …………………………………………….

-- Október 24, kedd
18.00 csendes szentmise         ……………………………………………..

-- Október 25, szerda ­– Szent Mór püspök
18.00, igeliturgia                       az elsőáldozókért

-- Október 26, csütörtök
7.30, szentmise                         papi és szerzetesi hivatásokért  

--  Október 27, péntek
7.30, szentmise                         ……………………………………………….
8.00 - 17.00 csendes szentségimádás a sekrestyében

--  Október 28, szombat – Szent Simon és Júdás Tádé apostolok
7.30, szentmise                         † Kádasi István atya   

16.00, templomi búcsúztatás szentmisével: + Ellerné Molnár Mária
17. 15, keresztelés: Tóth Blanka Lilla, Bankó Zsolt Zoltán

18.00, orgonás szentmise         † Magdolna és Antal szülők 12. évf.
19.00 Elischer Balázs orgonakoncertje

--  Október 29, vasárnap, évközi 30. vasárnap
9.00, orgonás szentmise           † családtagok       
11.00, orgonás szentmise         Forstner Bertalan szül. nap.
18.00, szentmise                       Főpásztor szándékára                                                 

--  Október 30, hétfő
18.00, igeliturgia                       …………………………………………….

-- Október 31, kedd – este Mindenszentek vigíliája
18.00 csendes szentmise         ……………………………………………..

-- November 1, szerda - Mindenszentek főünnep
9.00, orgonás szentmise         .............................................................
18.00, orgonás szentmise       Plébániánk + lelkipásztoraiért
​mise után virrasztás az elhunytakért

-- November 2, csütörtök, Halottak Napja
7.30, orgonás szentmise         .................................................................
18.00 orgonás szentmise        plébániánk + híveiért